3 października 2014 r. nasza s. Dominika rozpoczęła 105 rok życia. Po porannej Mszy świętej uczennice naszej szkoły zasadniczej i technikum złożyły Siostrze życzenia, a godzinę później uczyniły to nasze przedszkolaki. O godz. 11 ks. kapelan Ryszard Kurek odprawił Mszę św. w intencji dostojnej Jubilatki. Uczestniczyły w niej także wychowanki s. Dominiki oraz zaprzyjaźnione osoby. W czasie ofiarowania śpiewaliśmy jedną z ulubionych pieśni s. Dominiki – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bezmiar niezliczonych łask”. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia s. Dominiki i za wszelkie dobro, jakim ją nieustannie obdarza. O tej wdzięczności wobec Boga za wszystko, co nam daje, mówiła Siostra nam wiele. Radość życia, serdeczność i troska o innych bijące od Siostry urzekały wszystkich.
O godz. 13 przyjechali do nas: Prezydent Nowego Sącza Pan Ryszard Nowak, Zastępca Prezydenta Pani Bożena Jawor oraz Pani Małgorzata Antkiewicz-Wójs (kierownik Urzędu Stanu Cywilnego), aby złożyć Siostrze życzenia urodzinowe. W prezencie s. Dominika otrzymała m. in. papier listowy, koperty i znaczki. Z pewnością wszystkie zostaną wykorzystane, bo Siostra pisze dużo listów – głównie do wychowanek, których ma niemało.
Dzień ten zakończyłyśmy wspólną modlitwą – powierzając Matce Bożej wszystkich, których Pan stawia na naszych drogach.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy tego dnia ogarnęli s. Dominikę pamięcią serca i modlitwą. Wszystkim życzymy, aby jak s. Dominika z pogodą ducha i zawierzeniem Bogu wychodzili na spotkanie kolejnego dnia.