ZJAZD INTERNATU MAŁYCH

ZJAZD INTERNATU MAŁYCH

W dniach 21-23 odbył się ZJAZD INTERNATU MAŁYCH, który funkcjonował w Białym Klasztorze 20 lat od 1953 do 1973 roku. W tym roku przypadają dwie rocznice: 60-ta od jego założenia i 40-ta od zakończenia. Przez te 20 lat przewinęło się przez internat prawie 600...