Życzenia Wielkanocne

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Niech radość zagości w naszych sercach. Niech światło Zmartwychwstania opromienia nasze życie. Błogosławionych Świąt!

Wielki post

„Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”. Niech okres Wielkiego Postu będzie prawdziwie czasem naszego nawrócenia. Niech nasze serca zwrócą się całkowicie ku Panu, który nas odkupił Swoją Krwią.