„Rekolekcje to wejście w samotność z Bogiem i zadawanie sobie wielu pytań. Przyjrzenie się swojej przeszłości, żeby zobaczyć czy jest coś, co należy naprawić i wynagrodzić, przyjrzenie się swojej teraźniejszości, przyjrzenie się swoim pragnieniom skierowanym ku przyszłości. Należy się otworzyć przed Panem Bogiem i zgodzić na wszystko, co On postawi nam jako swoją wolę, nie odmówić niczego łasce i zachować skupienie” – powiedziała na wstępie rekolekcji Matka Wawrzyna.