W sierpniu 2015 roku rozpoczął się II etap prac konserwatorskich w kaplicy w Białym Klasztorze Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu. Prace prowadzone są przez konserwatorów dzieł sztuki Karolinę Kwiatkowską-Gawlik i Andrzeja Łojszczyka.

Tegorocznym zadaniem jest poddanie konserwacji części faset. Wykonane w stiuku gipsowym fasety w przeszłości zostały wielokrotnie przemalowane. Warstwa brudnej chropawej białej farby, pokrywając relief fasety niweluje w znacznym stopniu jej plastyczność. Aktualnie spod wierzchnich wtórnych warstw malarskich odkrywana jest oryginalna kolorystyka. Z wykonanych odkrywek widać, iż pierwotnie fasety utrzymane były w tonacjach oliwkowo-popielatych z elementami ugrowo-złotymi i miały za zadanie być zwornikiem, pomiędzy chłodnym błękitem stropu, a złoto- ugrowym pierwotnym kolorytem ścian. Zły stan zachowania faset powoduje, iż wymagają wykonania wielu niezbędnych zabiegów konserwatorskich. Należy zwrócić uwagę na słabą przyczepność do podłoża poszczególnych elementów stiuku, jak również liczne pęknięcia i wykruszenia jego fragmentów.