„Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”. Niech okres Wielkiego Postu będzie prawdziwie czasem naszego nawrócenia. Niech nasze serca zwrócą się całkowicie ku Panu, który nas odkupił Swoją Krwią.