HISTORIA BIAŁEGO KLASZTORU

Biały Klasztor powstał w Nowym Sączu w 1897r. jako czwarty dom Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.
Projektodawcą obiektu był architekt krakowski Karol Knaus. Przedstawił on plan i kosztorys budowy do zatwierdzenia założycielce Zgromadzenia bł. Matce Marcelinie Darowskiej.

4 VII 1894 – Matka Marcelina Darowska podpisała akt kupna gruntów.

17 VI 1896 – Ks. Infułat dr Alojzy Góralik poświęcił kamień węgielny.

23 VI 1897 – Poświęcono i zawieszono na wieży dzwon „Marcelina”; został on zarekwirowany przez Niemców w czasie II wojny światowej (1939r.).

8 IX 1897 – W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nastąpiło poświęcenie Kaplicy przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Ignacego Łoboza, ówczesnego ordynariusza Tarnowskiego, w asyście 18-tu księży.

W swym przemówieniu zwrócił się ks. Biskup do Matki Marceliny Darowskiej:

„30 przeszło lat znam Matkę i prosiłem Pana Boga, żeby mi dał do mojej diecezji Zgromadzenie Mateczki. I dziś mi dał Pan Bóg to szczęście, że mogę przyjąć Matkę i jej Zgromadzenie.”

Z wyraźnej woli Bożej i z błogosławieństwa Kościoła świętego stanął ten dom do pomocy nad: ” wychowaniem dzieci i młodzieży, ” odrodzeniem chrześcijańskim rodzin, ” szerzeniem czci do Matki Bożej, Pani, Matki i Królowej Zgromadzenia.

Bł. Matka Marcelina Darowska przeznaczyła Biały Klasztor na miejsce pracy wychowawczo-dydaktycznej Zgromadzenia. Obok szkoły średniej z internatem aż do roku 1933 istniała bardzo licznie uczęszczana szkółka ludowo-podstawowa, bezpłatna, dla dzieci z okolicy, szczególnie z pobliskiej Kolonii Kolejarzy. W roku szkolnym 1897/98 w szkole było zaledwie 16 uczennic, liczba ta w miarę lat szybko wzrastała, natomiast w szkółce w pierwszym roku było aż 120 dzieci.

Od chwili poświęcenia domu praca apostolska Zgromadzenia w Białym Klasztorze trwa bez przerwy. W czasie działań wojennych obu wojen światowych, w czasie okupacji hitlerowskiej, mimo licznych represji okresu stalinowskiego siostry z gronem nauczycieli świeckich bez przerwy, choć nieraz w ukryciu, nauczały i wychowywały polską młodzież w duchu zasad chrześcijańskich, w gorącym patriotyzmie.

Pięknym świadectwem owoców tej pracy były obchody 100-lecia istnienia i działalności Białego Klasztoru. Na uroczystościach zgromadziło się około 700 dawnych wychowanek. Wszystkie wyrażały swoje przywiązanie do szkoły i wdzięczność za przekazane im zasady.