Uchwałą z dnia 1 marca 2022 roku rada Fundacji Edukacyjnej Biały Klasztor podjęła decyzję o likwidacji Fundacji, wyznaczając likwidatorem s. M. Bocian.