Zapytanie ofertowe – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany stolarki okiennej w ramach zadania związanego z dostosowaniem budynku pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń w Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu”.

Stolarka – przedmiar

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Klasztor – projekt