Po badaniach przeprowadzonych we wnętrzu kaplicy klasztornej Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu w lipcu i sierpniu 2013 roku, zespół konserwatorski w składzie dr Andrzej Łojszczyk i mgr Karolina Kwiatkowska – Gawlik rozpoczął prace na ścianie ołtarzowej kaplicy klasztornej. Do tej pory usunięto białe przemalowania z całej ściany ołtarzowej, odsłaniając kolorystykę gipsowej sztablatury marmoryzowanej z końca XIX wieku. Stan zachowania warstwy malarskiej jest zły i będzie wymagał konserwatorskiego opracowania polichromii.
Obecnie przeprowadza się zabiegi konsolidacji podłoża gipsowego poprzez wykonanie iniekcji podtynkowej wzmacniającej zarówno przyczepność do podłoża konstrukcyjnego jak i samej warstwy sztablatury.
W niszy znajdującej się za figurą Matki Bożej usunięto częściowo przemalowania odsłaniając fragmenty malarskiej dekoracji. Dekoracja ta zapowiada znacznie bogatszy wystrój pozostałych elementów kaplicy łącznie z możliwością odkrycia scen figuralnych na plafonie oraz przywrócenie całemu wnętrzu kaplicy jej oryginalnej kolorystyki z końca XIX wieku.
Program prac konserwatorskich zakłada ponowne wyposażenie wnętrza w zachowane olejne obrazy wykonane przez Siostrę Celinę Michałowską.
(opr. Mgr Karolina Kwiatkowska-Gawlik, dr Andrzej Łojszczyk)