Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Niech radość zagości w naszych sercach. Niech światło Zmartwychwstania opromienia nasze życie. Błogosławionych Świąt!